Wojewoda zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez władze siedmiu najbardziej zadłużonych zachodniopomorskich w śród nich dwie z naszego powiatu. Mowa tu o Rewalu i Brojcach.

Z treści zawiadomienia wynika, że w ocenie wojewody osoby zarządzające kilkoma gminami na terenie województwa mogły się dopuścić przestępstwa urzędniczego. Polegać to miało na przekroczeniu swoich uprawnień - chodzi tu o wójtów kilku gmin, którzy zaciągali zobowiązania w instytucjach parabankowych.

Wojewoda Zachodniopomorski zaniepokojony jest sytuacją, dopuszczono się uchybień - pobrano kredyty w parabankach. Sprawa jest badana, aby do takich sytuacji nie dochodziło.

źródło TVP3 Szczecin